Náhradní plňení | ochranné pomůcky

 
PINDUROVÁ s.r.o
 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Náhradní plňení

Náhradní plňení

Náhradní plnění již není poskytováno automaticky

Firma Jana Pindurová - ochranné pracovní pomůcky nabízí svým zákazníkům možnost splnit zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, formou tzv. náhradního plnění a to odběrem zboží,neboť firma zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými (OZZ)

Náhradní plnění již není poskytováno automaticky !!!
Vzhledem k novele Zákona o zaměstnanosti a jeho dopadech na problematiku
náhradního plnění mnoho čerpatelů náhradního plnění doplatí na svou
neinformovanost.
Stále častěji se setkáváme při své činnosti spojené s problematikou náhradního plnění se
zkušenostmi firem, které z nedostatku informovanosti řeší nepříjemná překvapení.
Nejčastějším jevem je pak fakt, že dodavatelé, kteří v minulosti firmám náhradní plnění
dodávali a před platností aktuální legislativní úpravy poskytovali náhradní plnění
automaticky, na všech svých vydaných fakturách, již automaticky deklaraci o
náhradním plnění na doklady nepřipojují.
Nezřídka se tak stane, že méně pozorný nákupčí, který v dobré víře objednává kontinuelně od
chráněné dílny či poskytovatele náhradního plnění, přehlédne chybějící text na faktuře a
problém je na světě.
"Přesně tak se to stalo nám, již téměř čtvrt roku objednáváme v domnění, že nám dodané
pracovní oděvy, jsou náhradním plněním, jako byly v minulém roce u každé faktury, až díky
konzultaci s Vámi jsme zjistili, že je tomu jinak. Teď musíme náhradní plnění pracně shánět.
Neumím si představit, že bych to zjistil třeba v prosinci", popisuje Jan Novák, majitel
přepravní firmy, svou zkušenost.
Firmy si nyní musí dát pozor i opravdu na detaily, fámy a dezinformace které se zde množí,
jinak se jim to vrátí v podobě tučného odvodu do státního rozpočtu - invalidní daně. Takováto
drobnost pak může stát i stovky tisíc.
Jak jste na tom s náhradním plněním v roce 2012 Vy ? Pokud kapacity Vašich dodavetelů
nedostačují, neváhejte a kontaktujte nás včas - určitě ušetříte.

 

často kladené dotazy

Náhradní plnění - často kladené dotazy
Tuto stránku jsem věnovali často kladeným dotazům na povinný podíl a náhradní
plnění. Máte-li jiný dotaz, kontaktujte nás. Rádi Vám s náhradním plněním pomůžeme.
1) Co to je náhradní plnění?
Náhradní plnění je jednou z možností, jak se mohou zaměstnavatelé s více než
25 zaměstnanci podílet na zlepšení pracovních podmínek při zaměstnávání OZP (osob se
zdravotním postižením, dříve ZPS - se změněnou pracovní schopností). Jedná se o využití
odběru služeb nebo zboží od firmy, která zaměstnává více než 50% OZP. Touto formou
splníte povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS).
2) Jak mohu náhradní plnění získat?
Toto plnění je možno získat odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50%
zaměstnanými OZP (ZPS). V našem případě můžete vybírat z nabídky bezpečnostních,
osobních ochranných pracovních pomůcek, úklidových a čistících prostředků,drogerie
,železárenského sortimentu atd..
3) V jaké minimální výši musím odebrat služby pro náhradní plnění?
Minimální výše odebraných služeb se rovná sedminásobku průměrné měsíční mzdy v ČR za
každou OZP, kterou by Vaše firma měla zaměstnávat (4 % z celkového počtu Vašich
zaměstnanců). V roce 2012 tato výše činí (7x 23 726 =) 166 082 Kč.
4) Kdo může náhradní plnění poskytovat?
Náhradní plnění může poskytnout firma, která ve svých řadách sama poskytovala a nadále
poskytuje zaměstnávání OZP (dříve ZPS) a to z více než 50% v celkovém počtu zaměstnanců.
5) Jak poznám, že je vybraná společnost oprávněna poskytovat náhradní plnění?
Můžete si vyžádat potvrzení o zaměstnávání více než 50% OZP vydané úřadem práce, které
by mělo být běžně k dipsozici. Některé společnosti jej též zveřejňují na svých webových
stránkách. Evidence zaměstnávání OZP, resp. jejich jednotlivých pracovních míst, je navíc
vedena na příslušném úřadu práce.V našem případě Úřad práce Frýdek - Místek
6) Jak se mne jako zaměstnavatele dotýkají změny novely zákona o zaměstnanosti v roce
2012?
V zákoně se nově objevil limit určující horní hranici možného poskytnutí služeb. Znamená to,
že každá firma zaměstnávající více než 50% OZP může poskytnout služby v rámci
náhradního plnění pouze do výše 36tinásobku průměrné měsíční mzdy za každou přepočtenou
osobu se zdravotním postižením. Po vyčerpání tohoto limitu se jí uzavírá možnost náhradní
plnění poskytovat.
7) Jak se mne jako odběratele dotýkají změny v náhradním plnění 2012?
Pro odběratele platí, že vzhledem k limitovanému objemu odběru služeb je pro Vás žádoucí
objednat si služby pro náhradní plnění co nejdříve – mohlo by se stát, že Vámi vybraný
poskytovatel bude mít limit velmi brzy vyčerpán, a museli byste tak hledat jiného
dodavatele,či uhradit státu poměrnou „invalidní daň“ za povinný podíl.
8) Jaké služby mohu u Vás objednat?
Služby, které nabízí naše firma jsou velmi rozmanité. Můžete si vybrat různé bezpečnostní,
osobní ochranné pracovní pomůcky, úklidové a čistící prostředky,drogerie,železárenský
sortiment apod. služby, jako je zhotovení firemního loga,šití pracovních oděvů na zakázku,
potisk a dodávky reklamních předmětů, atd..pro zabezpečení provozu a optimálních úspor
Vašich nákladů.
9) Co všechno musím jako zaměstnavatel předložit úřadu práce?
Je to především potvrzení o odběru služeb v rámci náhradního plnění, které Vám firma
vystaví. Výše odběru služeb musí být přizpůsobena počtu zaměstnanců se ZP ve Vaší firmě,
tj. 4 % z celkového počtu pracovních míst nad hranici 25 Vašich zaměstnanců. Odběr by též
měl být doložitelný řádnými fakturami.
10) Kolik mě bude stát, když se rozhodnu zaplatit státu přímo (uhradit „invalidní
daň“)?
Jestliže se rozhodnete zaplatit povinný podíl státu, aniž byste využili náhradního plnění, jste
povinni do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (počítanou za I. a
III. čtvrtletí předchozího roku) za každou OZP, kterou byste měli zaměstnat. V roce 2011 byla
průměrná mzda 23 726 Kč, tzn. že odvod státu za každou nezaměstnanou OZP činí 59 315
Kč.
11) Co mi hrozí v případě, že se zaměstnávání OZP (ZPS) nebudu podílet žádným
způsobem a povinný podíl nesplním?
V případě nedodržení zákona Vaší firmě hrozí pokuta až ve výše jednoho milionu korun!

 

Náhradní plnění

Náhradní plnění
Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak dodržet zákonem určený povinný
podíl zaměstnávání OZP - osob se zdravotním postižením (dříve ZPS) v poměru 4%
k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004
Sb. platí pro všechny zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou
organizační složkou státu.
V praxi tedy máte 3 možnosti jak povinný podílu vyřešit. Ty je možné vzájemně též
kombinovat.
o 1) Zaměstnáte OZP (dříve ZPS - osoby se změněnou pracovní schopností)
v povinném podílu min. 4%.
o 2) Nemůžete-li garantovat zaměstnávání OZP, např. z důvodů Vaší firemní
struktury, výrobní činnosti, bariérové dostupnosti pracoviště apod., máte
možnost splnit povinný podíl díky náhradnímu plnění, tj. odběrem výrobků či
služeb od garantovaných zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se
zdravotním postižením, či zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
o 3) Nesplníte-li v roce 2012 povinný podíl, musíte prostřednictvím svého úřadu
práce odvést do státního rozpočtu částku 59 315 Kč za každou nezaměstnanou
OZP (dříve ZPS). Tato suma, tzv. „invalidní daň“, vznikla (dle §82) z 2,5
násobku průměrné mzdy (23 726 Kč) za I.-III. čtvrteletí 2011.
Způsob plnění povinného podílu (za rok 2012) musíte písemně doložit místně příslušnému
úřadu práce do 15. 2. následujícího roku (2013). V dokumentaci uvedete evidenci
zaměstnávání OZP (dříve ZPS), či evidenci odběru služeb či výrobků (včetně faktur) v rámci
náhradního plnění, nebo uhradíte do tohoto data odvod státu. V případě, že nesplníte povinný
podíl ani jednou možností, hrozí Vám vymahatelná sankce až do výše 1 milionu Kč.
Náhradní plnění je optimální volbou
Náhradním plněním si tedy ušetříte nejen starosti, ale i značné výdaje, které můžete investovat
do praktických služeb, které pomohou Vaší organizaci.
Nadále i v roce 2012 Vám náhradní plnění můžeme zajistit neboť poskytujeme zaměstnávání
OZP v poměru větším než 50%, vede mj. evidenci jejich pracovních míst, a tím splňujeme
podmínky pro garantované poskytování náhradního plnění.
Novela zákona o zaměstnanosti, která přinesla změny v náhradním plnění především pro
dodavatele, ovlivní i odběratele náhradního plnění a zájemce o něj. Objem odběru služeb je
totiž od 1. 1. 2012 limitován 36ti násobkem průměrné mzdy, tedy výší 854 136 Kč. To je
maximální souhrnná částka, kterou poskytovatel může fakturovat svým klientům-odběratelům
za jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením.
Stáhněte si aktuální znění zákona o zaměstnanostni a povinnosti pro náhradní
plnění (PDF), platné od 1. 1. 2012. Novela zákona usiluje o podporování zaměstnávání OZP
Vzhledem k tomuto limitu náhradního plnění doporučujeme zabývat se tímto tématem co
nejdříve a zajistit odběr služeb včas, dokud je objem poskytovaných služeb pro náhradní
plnění 2012 čerpatelný.
Náhradní plnění 2012 ve školách
Školská zařízení a zařízení předškolní přípravy mají v roce 2012 s náhradním plněním
mnoho problémů. Na vině jsou dopady novely Zákona o zaměstnanosti, který doznal k
1.1.2012 mnoho zásadních změn.
Mnoho školských zařízení a zařízení předškolní přípravy dosud nebylo důkladně seznámeno s
novelou Zákona o zaměstnanosti, který značně ovlivnil trh s náhradním plněním v roce 2012 a
jistě i v dalších letech.
Zatím co v minulosti byly školy zvyklé často čerpat od dodavatelů náhradní plnění
automaticky, či za mírný poplatek 3-5%, letos se jen pozvolna probouzejí do situace, kdy
ceny náhradního plnění závratně rostou.
Pomalu ubíhá čas, kdy lze zajistit garanční smlouvou náhradní plnění za relativně solidní cenu
a odhady napovídají, že spekulanti vyčkávající na poslední kvartál roku mohou náhradní
plnění uměle zdražit i na více než 25%.
Komerční sféra zareagovala pružněji u školských zařízení chybí informační role státu, který,
jak je již dobrým zvykem, v rámci role informátora zcela selhal. Mnoho škol na situaci doplatí
a to je nesporně škoda.
Vyčkávání je chybnou strategií, to již dnes víme, a je na zodpovědnosti každého zařízení nebo
firmy, jak se situací naloží, avšak úhrada invalidní daně je řešením nejméně příjemným.
Čtěte také:
Náhradní plnění 2012, dopady aktuální novely v praxi, viz. předchozí články v rubrice
náhradní plnění.